Aktuálně se děje

POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. ŠEBESTIÁNA SPOLUPATRONA KOSTELA SV. ROCHA Aktuálně

Milí farníci. Srdečně vás všechny zvu na poutní mši sv. ve čtvrtek 20. 1. 2022 ke cti sv. Šebestiána, který je spolupratronem kostela sv. Rocha na Olšanském náměstí. P. Vít Uher, farář [embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-conten...

OHLÁŠKY Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16. 1. 2022 Aktuálně

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2021/12/16.-1.-22.docx" download="all" viewer="microsoft"]

KOMUNITNÍ CENTRUM OSTROMEČSKÁ – PRAHA ŽIŽKOV je spolufinancován Evropskou unií. Aktuálně

Milí farníci , přátelé a spoluobčané. Od prosince r. 2021 začala oprava přízemní a suterénu v bývalé faře u sv. Anny v Ostromečské ul. 1268/6, Praha 3 Žižkov kvůli vybudování Komunitního centra. Prosím o Vaši podporu jak duchovní tak i mate...

BOHOSLUŽBY

Mše svaté v žižkovských kostelech
18.1.

Mše svatá v kostele sv. Rocha

17:00

Svátost smíření je možné přijmout před zahájením mše svaté od 16:30.

19.1.

Mše svatá v kostele sv. Rocha

6:00

Svátost smíření je možné přijmout po mši svaté do 6:50.

19.1.

Mše svatá v kostele sv. Prokopa

18:00

Svátost smíření je možné přijmout před zahájením mše svaté od 17:25.

20.1.

Mše svatá v kostele sv. Rocha - poutní mše sv. ke cti sv. Šebestiána, spolupatrona kostela sv. Rocha

18:00

Svátost smíření je možné přijmout před zahájením mše svaté od 17:25.

NOVINKY

NEPŘEHLÉDNĚTE CO JE NOVÉHO
04.9.2020

Pěší pouť v sobotu 3. 10. 2020 k Mariánskému sloupu na Staroměstské náměstí ve 14.00 od kostela sv. Prokopa

Mílí farníci. Jistě víte, že 15. srpna požehnal kardinál Dominik Duka obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Kvůli současné situaci a dalším opatřením byla účast na jeho posvěcení omezená. Proto bych byl rád, aby též naše farnost vykonala pouť k P. Marii na tomto Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Jak bohužel víme z...

Číst více
22.8.2020

Prosba o pomoc jednou za rok

Milý farníci, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. V naší farnosti máme tři kostely, které musíme pravidelně uklízet. Úklidy se konají zpravidla druhou sobotu v měsíci po ranní mši svaté (od 8:00) u sv. Prokopa. Protože se dříve stávalo, že na úklid dorazil jen kostelník, vznikla před lety databáze dobrovolníků - tedy databáze farníků...

Číst více
11.4.2020

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ VŠEM FARNÍKŮM A PŘÁTELŮM

Drazí farníci a přátelé. V této svým způsobem zvláštní době bych vám chtěl popřát nepomíjející radost ze Zmrtvýchvstání našeho Spasitel Ježíše Krista. Právě současná situace nám může mnohem více pomoci si uvědomit, kdo je Pánem a Králem stvoření a celého dění a kdo má vše v rukou ať se již děje cokoliv. On ŽIJE a KRALUJE i kdyby se vše k...

Číst více

PROKOPSKÉ LISTY

PŘEČTĚTE SI FARNÍ ZPRAVODAJ

LEDEN 2022

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

PROSINEC 2021

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

LISTOPAD 2021

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

KNĚŽÍ

S NIMI SE U NÁS SETKÁTE
img
ThLic. Vít Uher ThD farář farnosti
ThLic. Vít Uher ThD farář farnosti
img
Antonín Ježek výpomocný duchovní
Antonín Ježek výpomocný duchovní

Kostely

NAŠÍ FARNOSTI